เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปะโคได้จัดกิจกรรมอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจากที่ประดิษฐานหน้าสำนักงาน และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายราเชน กันทะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค เป็นผู้กล่าวขอขมาต่อผู้สูงอายุ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลตำบลปะโค เจ้าหน้าเทศบาลร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ในวันพรุ่งนี้ 30 มีนาคม 2566 ณ ลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลปะโค
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลปะโคได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในตำบลปะโค เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกวาก (ล่องเเพหนองกวาก)
มีบริการล่องแพปั่นเป็ดเครื่องเล่นทางน้ำ ไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยว ในทุกช่วงเทศกาล #เปิดบริการทุกวัน #อัตราค่าบริการล่องแพ ชั่วโมง ละ 200 บาท จองเหมา 1,000 บาท (จองเหมาก่อนมาเที่ยว 1 วัน เลือกเเพได้) นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่องแพหนองกวาก หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง เพจ : เทศบาลตำบลปะโค หรือ เพจ : ท่องเที่ยวหนองคายล่องแพหนองกวาก
วันที่ 15 มกราคม 2566 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปี 2566 และริ้วขบวนพาเหรดของทั้ง 7 หมู่บ้าน และ คณะอสม.ตำบลปะโค โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565